esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, ŠPORTNA VZGOJA, 7. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. OŠ Bizeljsko Naravne in družbeno-geografske značilnosti  Srednje Evrope 2. del (nadgradnja in dopolnitev) http://wwww.simos.si/egradiva09/ Osnovna šola: Športna vzgoja, 7. razred
2. Nevron d.o.o. E- ŠVZ (e – športna vzgoja) http://www.nevron.si/esvz Osnovna šola: Športna vzgoja, 7. razred

 

partnerji