esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, SLOVENŠČINA, 8. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Jezikovna dediščina na medmrežju http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/jezikovna/index.htm Osnovna šola: Slovenščina, 8. razred, Literarni klub 7., 8., 9.; Šolsko novinarstvo 7., 8., 9.
2. Ka.Pe. - jezikovni studio, mag.Klementina Podvršnik, s.p. Slovenščina http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/000_mapa/index.html Osnovna šola: Slovenščina, 8. razred.

 

partnerji