esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, RAČUNALNIŠTVO, 9. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Jezikovna dediščina na medmrežju http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/jezikovna/index.htm Osnovna šola: Računalništvo, 9. razred, urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija
2. OŠ Belokranjskega odreda Semič Uporaba e-gradiv v osnovni šoli http://www.ucenje-on.net Osnovna šola: Računalništvo, 7., 8. ali 9. razred
3. Clip d.o.o. E-računalništvo http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/index.html Osnovna šola: Računalništvo - urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija, 7. - 9. razred
4. Spin d.o.o. Spletno okno v svet http://spletoknovsvet.spin.si Osnovna šola: Računalništvo, 9. razred
http://zeus.tsc.si/~bostjanv/SOS/

 

partnerji