esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA, 6. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiv
1. OŠ Polhov Gradec Uporaba mikroskopa in mikroskopiranje v osnovni šoli http://www.ucenje-on.net Osnovna šola: Naravoslovje in tehnika, 6, razred
2. UNI LJ, Naravoslovnotehniška fakulteta E-kemija www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija Osnovna šola: Naravoslovje in tehnika, 6. razred
3. Zbrano gradivo več izvajalcev Naravoslovje in tehnika http://nar.e-um.si   Osnovna šola: Naravoslovje in tehnika

 

partnerji