esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, MATEMATIKA, 9. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Gimnazija Ptuj E-va za matematiko v devetletki
E-um za matematiko v devetletki
E-um perpetu-um I
http://www.e-um.si   Osnovna šola: Matematika, 9. razred,
3. triada (7.-9. razred), 7. in 8. razred, medpredmetno povezovanje
2. Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Nauk.si - Logika http://www.nauk.si/ Osnovna šola: Matematika, 9. razred, Logika (izbirni predmet)
3. OŠ Belokranjskega odreda Semič Uporaba e-gradiv v osnovni šoli http://www.ucenje-on.net Osnovna šola: Matematka,

 

partnerji