esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, MATEMATIKA, 8. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Gimnazija Ptuj E-va za matematiko v devetletki
E-um za matematiko v devetletki
E-um perpetu-um I
http://www.e-um.si   Osnovna šola: Matematika, 8. razred,
3. triada (7.-9. razred), 7. in 8. razred, medpredmetno povezovanje
2. Šolski center Velenje Apolon http://abc.scv.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=31# Osnovna šola: Matematika, 7. razred
3. Ekonomska šola Novo mesto Kronos http://kora.scv.si Osnovna šola: Matematika, 7. razred (Devetletka)
4. Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Nauk.si - Logika http://www.nauk.si/ Osnovna šola: Matematika, 8.razred, Logika (izbirni predmet)
5. OŠ Belokranjskega odreda Semič Uporaba e-gradiv v osnovni šoli http://www.ucenje-on.net Osnovna šola: Matematika, 8. razred

 

partnerji