esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, KEMIJA, 9. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. OŠ Belokranjskega odreda Semič Uporaba e-gradiv v osnovni šoli http://www.ucenje-on.net Osnovna šola: Kemija, 8. ali 9. razred
2. UNI LJ, Naravoslovnotehniška fakulteta E-kemija www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija Osnovna šola: Kemija, 9. razred
3. Zbrano gradivo več izvajalcev Kemija http://kem.e-um.si Osnovna šola: Kemija 9. razred

 

partnerji