esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, KEMIJA, 8. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. OŠ Belokranjskega odreda Semič Uporaba e-gradiv v OŠ http://www.ucenje-on.net Osnovna šola: Kemija 8. ali 9. razred
2. OŠ Belokranjskega odreda Semič E-kemija v 8. razredu http://www.osbos.si/e-kemija/ Osnovna šola: Kemija 8. razred
3. UNI LJ, Naravoslovnotehniška fakulteta E-kemija www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija Osnovna šola: Kemija 8. razred
4. Zbrano gradivo več izvajalcev Kemija http://kem.e-um.si  Osnovna šola: Kemija 8. razred

 

partnerji