esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, GLEDALIŠKI KLUB, 9. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. OŠ Maksa Pleteršnika Pišece Jezikovna dediščina na medmrežju http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/jezikovna/index.htm Osnovna šola: Gledališki klub 7., 8., 9.

 

partnerji