esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, GLASBENA VZGOJA, 3. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Videofon d.o.o. Glasba www.egradiva.si Osnovna šola: Glasbena vzgoja, 3. razred
2. UNI LJ, Filozofska fakulteta Ljubljana Računalniško poučevanje teorije glasbe na začetni stopnji http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/ Osnovnašola: Glasbena vzgoja, 3. razred

 

partnerji