esolstvo

OSNOVNA ŠOLA, ELEKTROTEHNIKA, 9. RAZRED

Št. Avtor Tematski sklopi URL Naziv e-gradiva
1. Pedagoška fakulteta Ljubljana E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete http://www.pef.uni-lj.si/narteh/ Osnovna šola: Elektronika z robotiko, 9. razred

 

partnerji