esolstvo

GIMNAZIJA, OKOLJE IN RAZVOJ, 4. LETNIK

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. UNI MB, Filozofska fakulteta E - gradiva za okolje in trajnostni razvoj
E - Študij okolja
http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/view.php?id=126 Gimnazija: Okolje in trajnostni razvoj, 3. ali 4. letnik

 

partnerji