esolstvo

GIMNAZIJA, OKOLJE IN RAZVOJ, 3. LETNIK

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. UNI MB, Filozofska fakulteta E-gradiva za okolje in trajnostni razvoj http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/view.php?id=126 Gimnazija: Okolje in trajnostni razvoj, 3. ali 4. letnik

 

partnerji