esolstvo

GIMNAZIJA, KEMIJA, 4. LETNIK

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Clip d.o.o. E-kemija z medpredmetnimi povezavami biologije http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/kem_v1/index.html Gimnazija: Kemija, izbirne vsebine
2. Gimnazija Ptuj E-um za matematiko v gimnaziji http://www.e-um.si Gimnazija: Kemija, vsi letniki
3. Zbrano gradivo več izvajalcev Kemija http://kem.e-um.si Gimnazija: Kemija, 4. letnik

 

partnerji