esolstvo

GIMNAZIJA, KEMIJA, 1. LETNIK

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Clip d.o.o. E-kemija z medpredmetnimi povezavami biologije http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/kem_v1/index.html Gimnazija: Kemija, 1. letnik
2. Gimnazija Ptuj E-um za matematiko v gimnaziji http://www.e-um.si Gimnazija: Kemija, vsi letniki
3. MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje E-gradiva za predmet kemija v 1.letniku gimnazije www.minet.si/egradiva Gimnazija: Kemija, 1. letnik
4. UNI LJ, Naravoslovnotehniška fakulteta E-kemija www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija Gimnazija: Kemija, 1. letnik
5. Zbrano gradivo več izvajalcev Kemija http://kem.e-um.si Gimnazija: Kemija, 1. letnik

 

partnerji