esolstvo

GIMNAZIJA, GEOGRAFIJA, 3. LETNIK

Št. Avtor Tematski sklopi Povezava Naziv e-gradiva
1. Geodetska družba d.o.o. Razvoj in uvajanje e-gradiv »Interaktivni atlas kot orodje za pripravo in izvedbo ekskurzije« http://www.ekskurzije.si/moodle Gimnazija: Geografija, 3. letnik
2. Geodetski inštitut SLO Kartografija v geografski učni vsebini SŠ predmetov http://egradiva.gis.si/web/egradiva Gimnazija: Geografija, 2., 3. letnik: Geografija sveta - Severna Amerika
Geografija Evrope – Naravnogeografske značilnosti, Družbenogeografske značilnosti, Kartografija v geografski učni vsebini SŠ predmetov, Srednja evropa, Alpe
Geografija Slovenije – Površje in kamninska zgradba, Energetika in surovine

 

partnerji