Paketi SCORM:

-        Evolucija človeka

-        Varnost pri delu, oznake nevarnih snovi, higiena rok

-        Pripomočki za delo

-        Mikroskop

-        Ekologija

-        Biologija človeka

-        Biološka sistematika