Oris poglavij

 • HTML

  HTML je kratica za HyperText Markup Language in je jezik za objavljanje na svetovnem spletu. Je podmnožica mednarodnega standarda za izmenjavo elektronskih dokumentov imenovan SGML (Standard Generalized Markup Language). Računalniki potrebujejo programsko opremo, da lahko ta jezik razumejo. Ta programska oprema vključuje grafične brskalnike, tekstovne in govorne naprave.

  HTML je programski jezik. Vendar za programiranje ni potrebno matematično znanje in sploh ni potrebno znanje, ki je potrebno za druge programske jezike (kot so C++, Java, Pascal in drugi). HTML je označevalni jezik (angl. Markup Language). S posebnimi elementi se označi besedilo, ki pove brskalniki, kako naj strukturo dokumenta prikaže. Obstaja način, kako označiti naslove, odstavke, sezname tabele in še druge elemente. HTML je hipertekstovni jezik (angl. Hypertext Language). Hipertekst uporablja način na sklicevanje drugih spletnih dokumentov, ki so med seboj povezani. Ko se v spletnem dokumentu klikne povezavo, se v resnici kliče hiperpovezavo.


  • HTML: Kako začeti?

   <html>
   <head>
   <title>Naslov strani</title>
   </head>
   <body>

   <h1>To je naslov 1</h1>
   <p>To je odstavek.</p>

   </body>
   </html>

   • Navodila HTML

   • Naloga 1

   • Spomin