Oris teme

 • Ekskurzija v Velenje in Celje za učence osmega razreda.

  Obiskali bomo muzej premogovništva in rudnik v Velenju. Sledita postanek ob Velenjskem jezeru in ogled Velenjskega gradu. Pot bomo nadaljevali proti Celju, kjer se bomo sprehodili po starem mestnem jedru in se povzpeli na Stari grad.

  Kdaj: v petek, 8. 4. 2011

  Čas odhoda in prihoda: Odhod izpred šole bo ob 7.00 uri. Povratek pred šolo je predviden za 18.00 uro.

  Turistični ogled rudnika, rudniška malica ter vstopnine in voden ogled Starega gradu znaša 9 EUR. Cena avtobusnega prevoza, pri udeležbi vseh učencev, je 10 EUR. Stroške vstopnin in prevoza boste poravnali po položnici.

  Splošni cilji ekskurzije:
  - aktivno sodelovanje na ekskurziji;
  - zbrano poslušanje in opazovanje;
  - pozorno spremljanje poti;
  - dopololnjevanje in pridobivanje novih znanj.

  Vsebinski cilji:
  - dopolniti znanje o delu rudarjev v rudniku
  - dopolniti znanje o življenju rudarjev in rudarskih družin skozi oči A. Aškerca
  - spoznati vplive človekovka na okolje
  - seznanitev z razvojnimi potezami Velenja
  - spoznati zgodovino in značilnosti mesta Celje
  - razširiti znanje o različnih zgodovinskih obdobjih, o tem kako so se oblikovale slovenske zgodovinske dežele ter o pomenu so Celjskih grofov.


  Avtor ekskurzije: Patricija Pregrad
 • Muzej premogovništva in Velenjski rudnik

  Učenci si ogledajo muzej in rudnik ter rešijo vprašanja na delovnem listu.

  Muzej je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev in predstavlja zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim Premogovnikom Velenje (z letno proizvodnjo okoli 4 milijone ton premoga je najsodobnejši in največji premogovnik v Sloveniji), ki muzej tudi upravlja, Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje.
  Ambicija muzeja je zgodbo o slovenskem premogovništvu približati čim večjemu številu obiskovalcev, ne glede na starostne, gibalne, jezikovne ali kakšne druge omejitve. Zato sta pomembna načrtno pedagoško delo z vsemi obiskovalci muzejskih zbirk ter vpliv muzeja na kulturno in turistično podobo Šaleške doline in Slovenije. V delovanju muzeja so ohranjene stare rudarske vrednote – tovarištvo, solidarnost in pomoč, ki pomenijo tudi odnos do obiskovalcev in poslovnih partnerjev. Rudarski pozdrav “SREČNO” je iskrena želja za prihodnost vseh nas. (Vir: http://muzej.rlv.si/slo/index.htm)


 • Velenjsko jezero

  Učenci izvejo vse o nastanku in posledicah nastanka Šaleških jezer ter o pomenu TE Šoštanj. Rešujejo delovni list.
  Čas za malico in oddih.

  Šaleška jezera so posledica izkopavanja lignita, ki ga v Šaleški dolini izkoriščajo že sto trideset let. Premogovniške ugreznine so nastale sredi kotlinskega dna Šaleške doline, ki je bilo pred tem v veliki meri v kmetijski rabi, delno pa seveda tudi poseljeno. Tam, kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so delno ali v celoti izginila (Škale, Družmirje, Preloge). Podoba doline se zaradi premogovništva še vedno spreminja, prav tako se spreminjajo tudi Šaleška jezera. (Vir: http://www.velenje.si/878).

 • Velenjski grad

  Učenci si ogledajo grad in rešijo kviz.

  Velenjski grad je eden najlepše ohranjenih gradov v Sloveniji. V zgodovinskih virih se prvič omenja leta 1270. Njegovi prvi lastniki in graditelji so bili gospodje Kunšperški, potem pa je pogosto menjaval lastnike. Stavba je bila v 16. st. popolnoma prenojena: napol trdnjavsko zasnovani grad je spremenila v renesančno rezidenco. Zadnji lastnik gradu, grof Coronnini-Kromberg, ga je uporabljal le kot poletno rezidenco do leta 1943, ko so ga po kapitulaciji Italije Nemci kot italijanskega državljana izgnali iz Velenja. Po 2. svetovni vojni je bil na gradu ustanovljen muzej. Postopoma so v njem začeli urejati prve zbirke, hkrati se je začela intenzivna sanacija stavbe. (Vir: http://www.muzej-velenje.si/grad.php).

 • Celje - center

  Sprehod po starem mestnem jedru. Reševanje delovnega lista.
  Prosto za malico in oddih.

  Celje je z zgodovinskega zornega kota med napomembnejšimi slovenskimi mesti. V njem so vladali Celjski knezi, ki so bili v srednjem veku (14, 15. stoletje) med najpomemembnejšimi vladarskimi rodbinami v Evropi. Le redko katero mesto na Slovenskem se namreč lahko pohvali s toliko ohranjenimi in v moderno urbano okolje postavljenimi antičnimi in srednjeveškimi ostalinami. Tlakovane rimske ulice, redka starokrščanska krstilnica, mogočna gornji in spodnji grad (nekdanja knežja palača Celjskih), pa mestne cerkve in obnovljeno srednjeveško obzidje pričajo o nekdanji moči in slavi "druge Troje". Odlična lega, slikovita okolica, slavna zgodovina in prijazni, gostoljubni, odprti ljudje že stoletja družno oblikujejo podobo njegove drugačnosti. (Vir: http://www.burger.si/Celje/Celje_Mesto.htm).

 • Stari grad

  Učenci spoznajo zgodovino grajskega poslopja ter opazujejo okolico. Rešujejo delovni list in izdelajo skico mesta.

  Prvotno grajsko poslopje so postavili Vovbržani že v prvi polovici 13. stoletja. Ko je v 14. stoletju prešel v last Žovneških (kasneje Celjskih grofov), so ga le-ti začeli preurejati v udobnejšo stanovanjsko rezidenco. Postavili so tudi 23 metrov visok štirinadstropen stolp, ki je kasneje dobil naziv Friderikov stolp. Njegova podoba in namembnost, pa se je v kasnejših stoletjih večkrat spremenila. (http://www.celeia.info/stari-grad-celje).