• Šolsko leto 2019/20

    »Svoje resnične človeške zmožnosti bomo dosegli šele takrat, ko bosta glava in srce delovala v harmoniji.« (Jane Goodall)