• Šolsko leto 2015/16

  ŠOLSKO LETO 2015/16

  SPODBUDA:

  Želimo, da tudi naprej skupaj (raz)širimo zavedanje o vzajemni soodvisnosti med vsemi nami in o vplivih dejanj, ki se odslikavajo tudi v kulturi sobivanja.

  Ta tema vedno zahteva, a danes še posebej,  da si postavimo poglobljena vprašanja in  da razmišljamo široko,da bi odgovorili na nove vzgojne izzive in izzive časa.

   

  DIDAKTIČNI IZZIVI

  Aktualna gradiva
  http://www.zrss.si/gradiva/razlicni-pristopi-druzboslovja/

  Marec 2016 seminar Socialno učenje

  https://sio.si/2016/03/25/kultura-sobivanja-izzivi-in-priloznosti/  • Pozdravljamo vas v letošnjih dejavnostih. Študijsko srečanje je za nami. Lepo se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Prosimo, da vaše izkušnje s poukom zapišete v forumu. Lahko dodate tudi priponko v formatu *.pdf . Obsežnejših priponk forum ne sprejema.

   Bomo kramljali v forumu.