• MOOC - VEŠČINE KRITIČNEGA MIŠLJENJA

  • Dobrodošli v spletnem tečaju RAZVIJANJE IN SPREMLJANJE VEŠČIN KRITIČNEGA MIŠLJENJA.

   Spletni tečaj (MOOC) je namenjen vsem učiteljem, ki ste vključeni v projekt ATS STEM.
   Sestavljen je iz štirih sklopov:
   1. sklop: Formativno spremljanje v podporo učenju
   2. sklop: Kritično mišljenje
   3. sklop: Poti do cilja/dokazi
   4. sklop: Načrtovanje

   Navodilo:
   Dejavnosti so oblikovane tako, da se po vsaki opravljeni dejavnosti omogoči delo na naslednji.
  • 1. sklop: FORMATIVNO SPREMLJANJE V PODPORO UČENJU

  • 1. dejavnost: Poznavanje in uporaba formativnega spremljanja v pedagoški praksi

  • 2. dejavnost: Ključni poudarki formativnega spremljanja

  • 1.2.1. naloga 1.2.1. naloga
  • 3. dejavnost: Uporaba elementov formativnega spremljanja

  • Omejeno Ni na voljo, razen če: Aktivnost 1.3.1. naloga je označena kot zaključena
  • 2. sklop: KRITIČNO MIŠLJENJE

  • 1. dejavnost: Ugotavljanje predznanja na področju kritičnega mišljenja

  • 2. dejavnost: Samoevalvacija veščin kritičnega mišljenja

  • Hočem vedeti več o kritičnem mišljenju Hočem vedeti več o kritičnem mišljenju
  • 3. dejavnost: Samoevalvacija poučevanja kritičnega mišljenja po načelih formativnega spremljanja

  • 4. dejavnost: Načrtovanje ciljev, kriterijev in poti do ciljev na področju profesionalne rasti

  • 2.4.1. naloga 2.4.1. naloga
  • 3. sklop: POTI DO CILJA/DOKAZI

  • 3.1.1. naloga 3.1.1. naloga
  • 3.2.1. naloga 3.2.1. naloga
  • Forum za argumentiranje Forum za argumentiranje
  • 4. sklop: NAČRTOVANJE DEJAVNOSTI

  • 4.1. naloga 4.1. naloga
  • Oddaja 4. 1. naloge Oddaja 4. 1. naloge