• EVALVACIJA PROJEKTA

  • V šolskem letu 2020/21 poteka pilotna izvedba projekta. Slovenija je vključena s 17 osnovnimi šolami. V 26 oddelkih teh šol se izvajajo STEM-učne enote. Sodeluje 512 učencev in 98 učiteljev.

   Nacionalna evlavatorka projekta je dr. Justina Erčulj.


   Na dveh šolah poteka kvalitativna evalvacija. Izbrani šoli z žrebom sta:

   • OŠ Frana Albrehta Kamnik
   • OŠ Preska