Poučujem sociologijo na srednji strokovni šoli in v gimnaziji ter izvajam priprave na maturo.