Učilnica je namenjena poučevanju predmeta državljanska in domovinska kultura ter etika