Slovenski učni krogi je projekt, ki spodbuja sodelovanje na daljavo med slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami. Sodelovanje poteka 11 tednov v 6 fazah: priprava, predstavitev, vprašanja, raziskovalna faza, povzetek ali raziskovalna naloga, zaključek. Rezultati se objavljajo v wiki okolju.