Spletna učilnica je delovno okolje skupine za interna izobraževanja ZRSŠ.