Učilnica je namenjena sodelovanju z vodilnimi in vodstvenimi delavci v VIZ v OE SG ter za projekte in naloge, ki tečejo znotraj enote.