Učilnica je namenjena sodelovanju na področju udejanjanja dokumentov, ki podpirajo vzgojno delovanje v VIZ.