Seminar je namenjen učiteljem, ki si želijo v pouk glasbene vzgoje vključevati sodobno informacijsko tehnologijo in se naučiti uporabljati notatorski program.

TW@zrss_si