začetek projetka september 2007
konec projekta 31.8.2009