Izvedba seminarja: februar 2023 (na daljavo)

Trajanje seminarja: 8 ur (v treh delih)

Ciljna skupina: učitelji slovenščine v osnovni in srednji šoli

Cilji programa: 

Obravnavali bomo teme, ki teoretično in praktično opolnomočijo učitelja, da se ustrezno strokovno odzove na vedno bolj raznovrstne učne potrebe vseh učencev, še posebej pa nadarjenih učencev pri slovenščini, npr.:

  • kako načrtujemo pouk slovenščine z elementi formativnega spremljanja za vse učence;
  • kako prepoznamo nadarjene učence pri pouku slovenščine, kako jih motiviramo in usmerjamo;
  • kako diferenciramo pouk za nadarjene učence z vključevanjem raznovrstnih aktivnih oblik dela pri pouku jezika in književnosti;
  • kako individualiziramo pouk za dvojno izjemne učence.

Na seminarju bomo predstavili tudi primere dobre prakse in si izmenjali praktične izkušnje pri delu z nadarjenimi pri pouku slovenščine.


Več informacij: Vanja Kavčnik Kolar, Zavod RS za šolstvo, OE Ljubljana; 

e-naslov: vanja.kavcnikkolar@zrss.si