PROGRAM DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

-----------------------------------

Ciljna skupina: strokovni delavci sodelujočih šol

Ključ za vpis: Amela Sambolić Beganović, amela.sambolic-beganovic@zrss.si041 697 033