POTI ZA IZBOLJŠANJE UČNIH DOSEŽKOV PRI MATEMATIKI (S SMISELNIM VKLJUČEVANJEM SODOBNIH TEHNOLOGIJ ZA OBDELAVO PODATKOV

Ciljna skupina: Učitelji matematike (6. - 9. razred) v osnovnošolskem izobraževanju

Cilji/nameni: V vlogi učečega preizkusijo uporabo digitalnih tehnologij pri izdelavi empirične preiskave in ostalih ciljev pri obdelavi podatkov. Samostojna izdelava aktivnosti, ki jo izvedejo v lastni pedagoški praksi.

Obveznosti: Sodelovanje na seminarju, opravljene aktivnosti v spletni učilnici seminarja.

Trajanje: 8 ur

Podatki o koordinatorju: mag. Sonja Rajh, sonja.rajh@zrss.si

 

*Prijava na seminar (kje in kako se prijavim na seminar): Katis-u.

**Navodila za vstop v spletno učilnico: Povezava

***Ključ za vstop v spletno učilnico: V Katisu prijavljeni udeleženci prejmejo ključ pred izvedbo seminarja skupaj z vabilom.