IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO II
PRIDOBIVANJE RAZNOVRSTNIH DOKAZOV O UČENJU IN ZNANJU PRI POUKU NA DALJAVO
----------------------------------
Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov
Cilji: Dvig ravni digitalne usposobljenosti učiteljic in učiteljev in izkoriščenosti digitalne tehnologije znotraj celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema ter kompetenc za 21. stoletje učiteljev in s tem učencev oz. dijakov. Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju.
Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi
Podatki o koordinatorju: Amela Sambolić Beganović, amela.sambolic-beganovic@zrss.si,041 697 033
-----------------

Navodila za prijavo v spletno učilnico