IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO IV - TIMSKO IN SODELOVALNO UČENJE NA DALJAVO

----------------------------------

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov

Cilji: Dvig ravni digitalne usposobljenosti učiteljic in učiteljev in izkoriščenosti digitalne tehnologije znotraj celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema ter kompetenc za 21. stoletje učiteljev in s tem učencev oz. dijakov. Timsko in sodelovalno učenje.

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Podatki o koordinatorju: Amela Sambolić Beganović, amela.sambolic-beganovic@zrss.si041 697 033

-----------------------------------------------------------

Navodila za prijavo v spletno učilnico