IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO III - PODAJANJE KAKOVOSTNIH POVRATNIH INFORMACIJ PRI POUKU NA DALJAVO

----------------------------------------

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov

Cilji: Dvig ravni digitalne usposobljenosti učiteljic in učiteljev in izkoriščenosti digitalne tehnologije znotraj celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema ter kompetenc za 21. stoletje učiteljev in s tem učencev oz. dijakov. Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo.

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Podatki o koordinatorju: Amela Sambolić Beganović, amela.sambolic-beganovic@zrss.si041 697 033

--------------------------------

Navodila za vpis v spletno učilnico