IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO I - NAČRTOVANJE RAZNOLIKIH UČNIH IZKUŠENJ ZA POUK NA DALJAVO

-----------------------------------

Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov

Cilji: Dvig ravni digitalne usposobljenosti učiteljic in učiteljev in izkoriščenosti digitalne tehnologije znotraj celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema ter kompetenc za 21. stoletje učiteljev in s tem učencev oz. dijakov. Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za učence/dijake za pouk na daljavo.

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Podatki o koordinatorju: Amela Sambolić Beganović, amela.sambolic-beganovic@zrss.si 041 697 033

---------------------------
NAVODILA ZA VSTOP V SPLETNO UČILNICO