Spletna učilnica je namenjena izvedbi seminarja IZBOLJŠANJE UČENJA IN PROCESA SAMOEVALVACIJE NA PODLAGI PODATKOV EKSTERNIH PREVERJANJ ZNANJA I - OCENJEVANJE PRI ANGLEŠČINI NA POKLICNI MATURI