Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji klarineta

Cilji: spoznavanje metod in oblik dela pri izvajanju pouka klarineta na daljavo, poglabljanje znanj iz didaktike igranja na klarinet

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju. 

Podatki o koordinatorju: dr. Inge Breznik, inge.breznik@zrss.si, 041 355 096

Izvajalci: dr. Inge Breznik, red. prof. Jože Kotar, Bojan Logar, Primož Razboršek, Monika Korbar