Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji baleta in sodobnega plesa

Cilji: spoznavanje metod in oblik dela pri izvajanju pouka baleta/sodobnega plesa na daljavo, poglabljanje znanj iz didaktike baleta in sodobnega plesa

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in oddaja primera koreografije baleta/sodobnega plesa za učence v GŠ. 

Podatki o koordinatorju: dr. Inge Breznik, inge.breznik@zrss.si, 041 355 096

Izvajalci: dr. Inge Breznik, izr. prof. dr. Svebor Sečak, dr. Tomaž Simetinger, Rok Vevar, Jana Kovač Valdes