Naslov: Izobraževanje na daljavo IV - Možnosti in izzivi pouka zgodovine na daljavo

Ciljna skupina: Seminar je namenjen učiteljem  zgodovine v osnovnih in srednjih šolah.

Cilji: Udeleženci seminarja bodo spoznali učinkovite didaktične strategije pouka zgodovine na daljavo, bralne učne strategije za učenje zgodovine na daljavo, dokaze učenja in znanja, usvojenega pri pouku na daljavo, vlogo povratne informacije o znanju in učenju učencev, smiselno rabo informacijske tehnologije. Načrtovali bodo izvedbo izbranega učnega sklopa in ga za izvedli v okviru pouka na daljavo.

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju (v živo preko video konference in delo v spletni učilnici), načrtovanje in izvedba učnega sklopa pri pouku na daljavo, refleksija.

Trajanje seminarja: 8 ur

Prijava na seminar: Na seminar se je treba prijaviti v Katisu. Prijavljeni udeleženci seminarja boste prejeli ključ za vstop v spletno učilnico z vabilom na seminar.

Podatki o koordinatorju: dr. Vilma Brodnik, e-pošta: vilma.brodnik@zrss.si