IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO IV - UČENJE IN POUČEVANJE MATEMATIKE NA DALJAVO

Ciljna skupina: Učitelji matematike (6.-9.razred) v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju

Cilji/nameni:

-        Opraviti premislek o vplivu različnih dejavnikov na primernost posameznih učnih vsebin za pouk na daljavo.

-        Preizkusiti in evalvirati gradiva za pouk na daljavo.

-        Načrtovati pouk na daljavo.

Obveznosti: Sodelovanje na seminarju, opravljene aktivnosti v spletni učilnici seminarja, izdelava in predstavitev modela poučevanja na daljavo.

Trajanje: 8 ur

Podatki o koordinatorju: mag. Sonja Rajh, sonja.rajh@zrss.si

 

*Prijava na seminar (kje in kako se prijavim na seminar): V Katis-u.

**Navodila za vstop v spletno učilnico: Povezava

***Ključ za vstop v spletno učilnico: V Katisu prijavljeni udeleženci prejmejo ključ pred izvedbo seminarja skupaj z vabilom.