IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO IV – Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi didaktičnimi pristopi pri gospodinjstvu.


Ciljna skupina: Seminar je namenjen učiteljem, ki poučujejo gospodinjstvo in izbirne predmete s tega področja..

Namen usposabljanja je strokovna razprava in vpogled različnih izkušenj in sodobnih didaktičnih pristopov pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli. Podrobneje se bomo dotaknili vloge, zahtev ter priporočil, ki jih pred učitelja postavlja učni načrt ter si izmenjali poglede, stališča, možnosti in primere uvajanja ciljev pouka s standardi znanja, dejavnostmi in izdelki učencev. 

Cilji:

Udeleženci bodo 

- načrtovali izbrane vsebine iz učnega načrta s sodobnimi didaktičnimi pristopi,

- načrtovano organizirali učne izkušnje in s tem doseganje zastavljenih ciljev,

- učne vsebine didaktično funkcionalizirali in prilagodili neposredni učni uporabi.

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju (v živo preko video konference in delo v spletni učilnici), načrtovanje in izvedba učnega sklopa pri pouku na daljavo, refleksija.

Trajanje seminarja: 8 ur

Prijava na seminar: Na seminar se je potrebno prijaviti v Katisu. Prijavljeni udeleženci seminarja boste prejeli ključ za vstop v spletno učilnico z vabilom na seminar.

Podatki o koordinatorici:  Irena Simčič, e-pošta: irena.simcic@zrss.si