Ciljna skupina: učitelji ŠPO, ŠVZ in RP

Cilji:  

  • Opolnomočiti učitelje z različnimi vidiki načrtovanja, spremljanja in vrednotenja znanja pri poučevanju ŠPO/ŠVZ na daljavo in v živo
  • Razvijati sodelovalno učenje in skupinsko delo
  • Spoznati različna orodja za poučevanje na daljavo
  • Načrtovati program za izbran učni sklop

Obveznosti:

  • aktivna udeležba na seminarju
  • izdelan načrt učnega sklopa, ki ga pripravi skupina 
  • predstavitev načrta in povratna informacija

Podatki o koordinatorici seminarja: Špela Bergoč, spela.bergoc@zrss.si

NAVODILO ZA VSTOP V SPLETNO UČILNICO