Ciljna skupina: učitelji ŠPO, ŠVZ in RP

Cilji:  

  • Opolnomočiti učitelje z različnimi vidiki načrtovanja, spremljanja in vrednotenja znanja pri poučevanju ŠPO/ŠVZ na daljavo in v živo
  • Razvijati sodelovalno učenje in skupinsko delo
  • Spoznati različna orodja za poučevanje na daljavo
  • Pripraviti načrt dela (pripravo) za izbran učni sklop
  • Podati strokovno povratno informacijo glede na kriterije uspešnosti

Obveznosti:

  • aktivna udeležba na seminarju
  • izdelan načrt učnega sklopa, ki ga pripravi skupina 
  • predstavitev načrta in povratna informacija
  • preizkušanje pripravljenega načrta učnega sklopa v lastni praksi
  • predstavitev ugotovitev ustreznosti načrta

Podatki o koordinatorici seminarja: Špela Bergoč, spela.bergoc@zrss.si

NAVODILO ZA VSTOP V SPLETNO UČILNICO