Spletna učilnica je namenjena izvedbi spletnega seminarja Poučevanje in učenje na razredni stopnji

Koordinatorica: Mihaela Kerin, mihaela.kerin@zrss.si