Ciljna skupina: Učiteljice in učitelji klavirja

Cilji: spoznavanje metod in oblik dela pri izvajanju pouka klavirja na daljavo, poglabljanje znanj iz didaktike učenja in poučevanja klavirja v GŠ

Obveznosti: Aktivna udeležba na seminarju in oddaja posnetka ene vaje iz zbirke B. Glavina Klavirske kratkice. 

Podatki o koordinatorju: dr. Inge Breznik, inge.breznik@zrss.si, 041 355 096

Izvajalci: dr. Inge Breznik, Bojan Glavina, Aleksandra, Češnjevar Glavina, dr. Ilonka Pucihar, Tamara Ražem Locatelli.