IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO IV – SPODBUJANJE DIALOGA TER ZGODNJE IN MEDIJSKE PISMENOSTI S POMOČJO IKT

Nahajate se pred spletno učilnico seminarja Spodbujanje dialoga ter zgodnje in medijske pismenosti s pomočjo IKT

Ciljna skupina: strokovni delavci vrtcev

Cilji: ozaveščati pomen spodbujanja dialoga ter zgodnje in medijske pismenosti v vrtcu

Obveznosti udeležencev: aktivna udeležba na usposabljanju, samostojno delo (predvidene delavnice z nalogami) in evalvacija usposabljanja v Katisu

Ključ za vpis v spletno učilnico smo vam posredovali v vabilu.

Koordinatorka izobraževanja: mag. Janja Cotič Pajntar