Spletna učilnica je namenjena delu na seminarju

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO I - NAČRTOVANJE UČNEGA SKLOPA PRIPOUKU BIOLOGIJE NA DALJAVO

Ciljna skupina: učiteljice in učitelji biologije

Cilji: Učiteljice/-i biologije se bodo aktivno ob primeru analizirali primer pouka na daljavo, opredelili dokaze o učenju, načrtovali vrednotenje znanja in spoznali primere aplikacij, ki so jim lahko v podporo. Pripravili in predstavili bodo tudi primer pouka na daljavo.

Obveznosti: Aktivno sodelovanje na seminarju in opravljeno delo na daljavo.

Koordinanatorici seminarja: Simona Slavič Kumer (simona.slavic-kumer@zrss.si);, Saša Krajšek (sasa.krajsek@zrss.si)

Prijava na seminar: zaključena

Navodila za vstop v spletno učilnico so v vabilu.