Spletna učilnica je namenjena izvedbi spletnega seminarja Poti za izboljšanje učnih dosežkov - POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA V 1. IN 2. VIO OŠ NA DALJAVO

Koordinatorica: Lucija Rakovec, lucija.rakovec@zrss.si