Spletna učilnica je namenjena osnovnošolskim učiteljem angleščine, udeležencem na seminarju v treh delih. Prvi in tretji del bosta potekala v videokonferenčnem okolju Zoom (povezava je objavljena v 1. poglavju spletne učilnice), drugi del pa kot samostojno delo v 2.  poglavju spletne učilnice. 

Koordinatorka: mag. Barbara Lesničar (barbara.lesnicar@zrss.si)